Konferencja „Zmiany zasad regulacji przedsiębiorstw wod-kan. Pierwsze doświadczenia”

Konferencja „Zmiany zasad regulacji przedsiębiorstw wod-kan. Pierwsze doświadczenia”

Rejestracja

Pierwsza pula

Rejestracja zakończona 03.04.2019 23:59

300,00 PLN + VAT

369,00 PLN brutto

zakończona

Druga pula

Rejestracja zakończona 10.04.2019 12:00

350,00 PLN + VAT

430,50 PLN brutto

zakończona

Opis wydarzenia
Konferencja, organizowana przez miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” oraz Politechnikę Poznańską, jest pierwszym tak szeroko omawiającym tę kwestię wydarzeniem ogólnopolskim.
Organizatorzy wspólnie z organizacjami branżowymi za istotne i aktualne, godne analiz i dyskusji uznali zmienione, w wyniku nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisy dotyczące regulacji przedsiębiorstw.
W ramach jednodniowej konferencji analizie zostaną poddane przepisy obowiązujące ich zalety oraz wady. Przedstawione zostaną propozycje kierunków zmian roli i funkcji regulatora. Szczególną uwagę chcemy poświęcić udziałowi regulatorów w procesie stanowienia taryf, zmianom regulaminów, a także wpływom zmian na zasady przygotowywania i stanowienia wieloletnich planów modernizacji i rozwoju urządzeń wod-kan. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy działania regulatora mogą stymulować postęp techniczny, a w szczególności zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wdrażanie nowych technik i technologii. 
Referaty podczas konferencji wygłoszą m.in. Joanna Kopczyńska, z-ca PGW Wody Polskie, dr inż. Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Przewidujemy także panel dyskusyjny z wystąpieniami przedstawicieli kancelarii prawnych, przedsiębiorstw, władz samorządowych oraz uczestników konferencji.
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 11.04.2019 11:00
Zakończenie: 11.04.2019 15:30

Ataner Omega Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A

Strona wydarzenia:
https://konferencjataryfy.abrys.pl/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Abrys Sp. z o.o.

ul.Daleka 33, 60-124 Poznań

wodkan@abrys.pl
784001824
Pokaż mapę...